Ypenburg Singels Deelplan 1

106 grondgebonden woningen
1996-1998

Opdrachtgever: Intervam West en Mabon Rijswijk, Rabo Vastgoed Maarsen