Drents Plantsoen en Van Haeftenstraat Rotterdam

37 grondgebonden woningen
2016-2019

Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam

Het sloop- en nieuwbouwplan Van Haeftenstraat/Drents Plantsoen maakt deel uit van de verbeteringsopgave voor de wijk Hillesluis. Het doel van deze opgave was het vervangen van de kleine woningen naar grotere grondgebonden energiezuinige eengezinswoningen met een tuin. In opdracht van Woonstad Rotterdam zijn op deze locaties 37 energiezuinige sociale huurwoningen ontworpen.

Het stedelijk weefsel van Rotterdam Zuid bestaat uit een structuur van gesloten bouwblokken met lange assen en doorzichten waardoor de hoeken van een bouwblok sterk in het oog springen. De verbijzondering van deze hoeken zijn een karakteristiek element, die bij beide bouwblokken terugkomen.

Het bouwblok aan het Drensplantsoen bestaat uit 26 woningen in twee lange bouwblokken aan de doorgaande wijkontsluitingsroutes en twee korte bouwblokken met tuinmuren aan de dwarsstraten. De bouwblokken hebben een verschillende oriëntatie en sluiten aan op verschillende karakteristieken van de wijk. Het lange blok aan de Overijsselsestraat is georiënteerd op het groene plein en de bijzondere school van de architect Van der Steur. Hier is gekozen voor een gevel met horizontaal karakter. Aan Westerbeekstraat grenst het bouwblok aan het Immobilia woningbouwcomplex. In dit complex met portieken zijn de gesloten bouwblokken opgedeeld in delen. Om aan te sluiten op de schaal van deze delen zijn de woningen gespiegeld, waardoor een ‘tussenmaat’ ontstaat.

Het bouwblok aan de Van Haeftenstraat grenst aan het bijzondere Stuhlemeijer complex. Dit complex is zo bijzonder en afwijkend in de buurt, dat gekozen is om de nieuwe bebouwing hier niet mee te laten concurreren. De nieuwbouw aan de van Haeftenstraat voegt zich bescheiden in haar omgeving. De gevels zijn verticaal en pandsgewijs geleed, verwijzend naar de oorspronkelijke bebouwing.

De gevels reageren op hun directe omgeving maar zijn tevens geïnspireerd op de metselwerkarchitectuur van de 19e -eeuwse bouwblokken in Rotterdam. Door te spelen met metselwerk verbanden en keramische elementen ontstaat een bijzonder architectonisch ensemble.