Snel en Polanen Woerden

70 woningen
1997-1999

Opdrachtgever: Bouwfonds Woningbouw Amersfoort