Slachthuisterrein Hilversum

38 appartementen, 42 patiowoningen en parkeergarage
1996-1998

Opdrachtgever: Woningstichting Patrimonium Hilversum

Het voormalige slachthuis was ontworpen door de architect Dudok en vormde het centrum van een complex waarvan de randen uit woningen bestonden. Voor het slachthuis was een plein gesitueerd. In de nieuwe opzet van het wooncomplex is dit plein gehandhaafd. Op de locatie van het voormalige slachthuis is aan het plein een appartementengebouw gesitueerd met ernaast een ‘tapijt’ van patiowoningen. Het geheel wordt doorsneden door een wandelpad in het groen.

Het appartementengebouw is zo plastisch mogelijk uitgewerkt met verschillende bouwhoogtes, hoekaccenten en verticale elementen zoals liftschachten en trappenhuizen. De appartementen worden ontsloten door middel van een galerij. Onder het appartementengebouw ligt een parkeergarage. De patiowoningen liggen aan woonpaden en zijn rug aan rug gegroepeerd met de patio aan het woonpad. Het wooncomplex is uitgevoerd in een Dudok-gele baksteen met een mangaan kleurige plint.