Scheldestraat Den Helder

42 appartementen en 27 zorgappartementen
2014-2017

Opdrachtgever: Woningstichting Den Helder

In opdracht van de Woningstichting Den Helder zijn twee vrijstaande bouwblokken ontworpen in de parkachtige setting van het Kreekpark. De kleinschalige bebouwing ligt aan meanderende paden, omzoomd door hagen en langs een romantische waterpartij met glooiende taluds. Het stedenbouwkundige plan voor het Kreekpark is door West 8 ontworpen.

Het landhuis met zorgclusterwoningen voor de Stichting Vrijwaard is recent gerealiseerd. Dit gebouw bevat 27 intramurale woningen en sluit met zijn volume van twee lagen plus kap aan bij de schaal van de los verstrooi¬de eengezinswoningen in het woonpark.
Vanuit de wens om door middel van een compact grondvlak zoveel mogelijk het park intact te laten, is voor het landhuis gekozen voor een drie laags volume met per verdieping een cluster van negen woningen rondom een gemeenschappelijke woonkamer.

Deze centraal gelegen gemeenschappelijke woonkamer vormt het hart van het gebouw, de centrale ontmoetingsplek. De grote schoorsteen, het ultieme symbool van huiselijkheid en geborgenheid, vormt een centraal accent in het binnenhof. De centrale woonkamer krijgt op elke verdieping een groot gemeenschappelijk terras. Om ook op alle lagen een goede bezonning te krijgen zijn de terrassen vertrapt boven elkaar geplaatst.

Het landhuis is uitgevoerd in een lichte, zandkleurige baksteen. Veel woningen zijn voorzien van een erker, waardoor vanuit de woonkamer optimaal geprofiteerd kan worden van het zicht op het groen rondom. De grote kap, die met zijn brede dakoverstek het karakter van het landhuis definieert, is uitgevoerd in een keramische lei met dezelfde kleurnuance als de baksteen, waardoor de samenhang van het volume als geheel wordt versterkt.