Roomburg Leiden

41 energiezuinige woningen
2000-2005

Opdrachtgever: Gemeente Leiden