Ringspoorzone Kolenkit Amsterdam

12 grondgebonden woningen, 101 appartementen en parkeergarage
2012-2015

Opdrachtgever: Woningstichting Eigen Haard Amsterdam

Het plan Ringspoorzone, blok 5, maakt onderdeel uit van het herstructureringsplan Kolenkitbuurt van Sjoerd Soeters. Het bestaat uit twee symmetrische blokken, parallel aan het ringspoor dat de westelijke begrenzing van de buurt vormt. De architectuur van de blokken is geënt op de naoorlogse architectuur van de Kolenkitbuurt.

De twee blokken zijn nagenoeg gelijk in opzet maar verschillen toch op subtiele wijze van elkaar. Beide blokken worden gekenmerkt door een driedelige opbouw bestaande uit een middendeel met twee stevige eindtraveeën. Het terugliggende horizontale middendeel wordt gekenmerkt door een sterk verticale gevelopbouw met doorlopende penanten en betonnen balkons en galerijen, terwijl de verticale eindtraveeën naar voren springen en een vlakke gevelopbouw hebben. Behalve een driedeling in de horizontale gevelopbouw kent middendeel ook verticaal een driedeling; een tweelaagse plint, een tweelaagse tussenlid en een vierlaagse bovenbouw.

In de plint bevinden zich gezinswoningen die aan de oostgevel over de stallingsgarage of de bergingen heen grijpen, en deze daardoor aan het zicht onttrekken. In de twee lagen daarboven bevinden zich woningen die zich oriënteren op de buurt, met de galerij aan de spoorzijde in het westen. De vier lagen daarboven oriënteren zich op het westen en hebben de galerij dus aan de oostzijde. Deze keuze komt direct voort uit de geluidsbelasting van de A10 in het oosten, die vanaf de vierde verdieping zodanig is dat buitenruimtes hier niet wenselijk zijn.

Beeldbepalend voor het project is de rondom overal toegepaste verticale raamopening met het karakteristieke raamkader bestaande uit een betonnen latei en een betonnen waterslag met daartussen metselwerk in een afwijkende kleur. In het noordelijke blok is de grondtoon oranje, terwijl de kaders geel gemetseld zijn, in het zuidelijke blok is dit precies andersom.

Het blok met sociale huurwoningen bestaat uit 4-kamer woningen en een afgesloten keuken bestemd voor grote gezinnen. Het andere blok bestaat uit middeldure huurwoningen met drie kamers en een open keuken.