Parallelweg Den Haag

188 soc. huurwoningen, 36 koopwoningen met parkeergarage
1991-1997

Opdrachtgever: Woningbouwvereniging 's Gravenhage

Het plan bestaat uit drie bouwblokken met elkaar verbonden door een lange wand met twee poorten. De blokken hebben drie, vier en vijf bouwlagen en bestaan uit eengezinswoningen, Haagse portiekwoningen en galerijwoningen. Naast een variatie in bouwhoogte en woningtypologie is er gestreefd naar een grote eenheid in architectuur die aansluit bij het karakter van dit deel van de Schilderswijk. De horizontaal gelede gevels bestaan uit rode baksteen, prefab betonbanden witte houten kozijnen en een doorlopende luifel van beton. De wand aan de Parallelweg wordt bekroond door een colonnade van stalen kolommen over de bovenste twee verdiepingen met erboven een grote overstekende luifel. De monumentaliteit van dit blok sluit aan bij de grote maten van de spoorbaan aan de overzijde van de Parallelweg.