Orthen-Links ‘s-Hertogenbosch

Woongebouw met 50 appartementen
2012-2015

Opdrachtgever: Brabant Wonen, 's-Hertogenbosch

Villa Orthen is het eerste project dat binnen het door Geurst & Schulze architecten gemaakte Beeldkwaliteitsplan voor Orthen Links is gerealiseerd. Het woongebouw met 50 appartementen is gesitueerd tussen het spoor en de wijk, in de as van de entree van de wijk. Het gebouw is in schaal en programma aanzienlijk groter dan de bebouwing in de rest van de wijk en diende hierom een ‘dorps karakter’ te krijgen.

Om deze reden is het gebouw opgedeeld in twee bouwdelen, die onder een schuine hoek zijn geplaatst met een verschillende beëindiging van de bovenste verdieping. Het gebouw wordt zo optisch korter en ‘omarmt’ als het ware de wijk.

De balkons zijn gericht op de buurt en op het oosten gelegen in verband met het geluid van het spoor. Het vertanden van de balkons zorgt voor een optimaal uitzicht en bezonning.
De galerijen liggen verscholen achter een metselwerk gevel voorzien van versprongen kolommen, die de lengte van het gebouw weer doorbreken.

Het metselwerk is uitgevoerd met een zandkleurige steen die aansluit op beeldbepalende bebouwing van Orthen zoals de bebouwing aan de Brink en Salvator kerk. In de gevel is extra verfijning aangebracht in de vorm van een horizontaal reliëf in het metselwerk, waardoor een spel van licht en schaduw ontstaat.