Molenplein Den Helder

34 grondgebonden woningen i.s.m. Tony Fretton Architects
2006-2012

Opdrachtgever: Proper-Stok Groep BV Rotterdam

Het Molenplein is één van de eerste ontwikkelingen van het  uitwerkingsplan Stadshart in Den Helder. Op basis van het stedenbouwkundig plan van West 8 is door Geurst en Schulze architecten een verkaveling uitgewerkt, waarna in samenwerking met Tony Fretton Architects uit Londen een ontwerp is gemaakt. De coördinatie en alle werkzaamheden voor de bouwuitvoering  zijn door ons verricht.

De woningen zijn ontworpen binnen de gestelde eisen van het uitwerkingsplan en het beeldkwaliteitsplan en voegen zich niet alleen in de historisch stedelijke omgeving maar versterken ook het oorspronkelijk stedelijke weefsel en het karakter. Er is zorgvuldig gekeken naar de pandsgewijze architectuur,de  kapvormen, de verdiepingshoogte en de uitwerking van de gevels. De bebouwing langs de grachtengordel wordt gekenmerkt door individuele bebouwing en kent een formele- en een informele zijde met een beperkte kaveldiepte. Hierdoor is een bijzondere verkaveling ontstaan waarbij in de uitwerking is gezocht naar een optimalisatie in bouwstructuur en de historische structuur van de stad.

Aan de formele zijde zijn statige eigentijdse herenhuizen ontworpen met drie bouwlagen en een schuine kap. Aan de informele zijde zijn lossere tweelaagse woningen ontworpen voorzien van een schuine kap en met hier en daar een voortuin. Tevens is in het bouwblok een groter pand opgenomen, geïnspireerd op een bierbrouwerij of een pakhuis, waarin zes bijzondere woningen met een stallinggarage zijn ondergebracht.

Naast het herstellen van het oorspronkelijke weefsel van de grachtengordel sluit het project ook aan op het karakter van de tegenover gelegen gebouwen van de Rijkswerf Willemsoord. De materiaalkeuze is  geïnspireerd op deze maritieme bebouwing. De gevels zijn uitgevoerd in baksteen met natuursteen elementen, leien daken en zinken dakkapellen. Tevens zijn een aantal woningen in een lichte kleur geschilderd, in scherp contrast met de stoere baksteenpanden. Op de hoek van het Molenplein is een bijzonder pand ontworpen met een geheel in natuursteen uitgevoerde gevel.