Middengebied Noord Overtoomse Veld Amsterdam

178 appartementen en parkeergarages
2007-2015

Opdrachtgever: Van Wijnen Projectontwikkeling Midden BV

Overtoomse Veld is een wijk in de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam. De wijk maakt onderdeel uit van een grootschalige stadsuitbreiding, gerealiseerd in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw, in een mengeling van laag, middel, en hoogbouw.

Het Middengebied Noord gaat het woonhart van het noordelijke Overtoomse Veld vormen. Het project maakt onderdeel uit van een stedenbouwkundig ensemble, opgebouwd uit een laag middendeel met eengezinswoningen ontworpen door De Zwarte Hond, die zijn omsloten door een hoge rand met appartementenblokken. Het betreft woningbouwblokken met een flauw hellend puntdak, gerealiseerd boven een eenlaagse parkeergarage.

De architectonische ambitie van het project is om een eigentijdse vertaling te geven van de oorspronkelijke jaren ’50 architectuur, die op deze locatie was geïnspireerd door voorbeelden uit Scandinavië, om zodoende de continuïteit van de wijk als geheel zoveel mogelijk intact te laten. Dit heeft geleidt tot een sterk gelede architectuur met een duidelijk afleesbaar raster van horizontale betonbanden en verticale metselwerk penanten, die zowel de kopgevels als straatgevels tot een eenheid maken. Aan de straatgevels zijn voorlangs de parkeergarage de tweelaagse maisonnettes gepositioneerd met daarboven drie woonlagen met galerij woningen. De steenkleur, een rijke mix van geel, beige en lichtrood, is nauwkeurig afgestemd op de oorspronkelijke steenkleur van het aanpalend schoolgebouw.