704 Le Medi bevordert sociale cohesie

Le Medi Rotterdam

93 grondgebonden woningen en parkeergarages i.s.m. Korteknie Stuhlmacher Architecten
2004-2008

Opdrachtgever: Com Wonen Rotterdam, Era Bouw Zoetermeer, Woonbron Rotterdam

Conform het masterplan voor Punt- Schippersbuurt is het idee van het stedelijk bouwblok uitgangspunt voor Le Medi. De buitenrand, die Le Medi in de structuur van Bospolder verankert, fungeert in deze optiek als “stadsmuur”. Binnen de ommuurde rand van het blok ontstaat een levendige wereld die bestaat uit een opeenvolging van kamers van verschillend formaat en karakter.

Achter de entreepoorten liggen korte straatjes met kleurrijke gevels. Deze straatjes leiden naar een centraal en meer formeel binnenplein. Onder twee bomenrijen is ruimte voor een fontein en een waterlijn geïnspireerd op het Alhambra. Vanuit dit plein zijn twee subhoven te bereiken die een meer besloten en groen karakter hebben. Tussen de woningen van de andere blokken is op  het maaiveld een parkeergarage gesitueerd. De woningen zijn vanaf twee zijden toegankelijk. Een formele entree aan de straatzijde en  een informele in de parkeergarage of vanuit de tuin.

Een belangrijk aspect van Le Medi is de groeimogelijkheid van de woningen. Dit vindt plaats op het dek boven de parkeergarage waar optionele uitbreidingen mogelijk zijn. In plaats van traditionele Hollandse tuinen zijn buitenruimtes in de vorm van patio’s en dakterrassen hier kenmerkend.

Architectonisch krijgen de ornamentiek en toepassingen van traditionele elementen uit bijvoorbeeld Arabische, Noord Afrikaanse of Andalusische bouwkunst een eigentijdse vorm. De stadszijde van de muur is architectonisch een intermediair tussen Hollandse en de mediterrane architectuur. Kenmerkend is het metselwerk met kleine ramen en een witte omlijsting van natuursteen.

Winnaar Kleur buiten Prijs 2010
Winnaar Bouwkwaliteitsprijs 2009 Rotterdam