Jacob Marisstraat

Jacob Marisstraat Den Haag

92 woningen en 2 parkeergarages
1987-1991

Opdrachtgever: Woningbouwvereniging 's Gravenhage

Het plan is ontwikkeld binnen een stedenbouwkundig plan van Alvaro Siza. Uitgangspunten zijn de bestaande woningtypologie en architectuur van de Schilderswijk. In het project zijn het Haagse portiek, de doorlopende ramen-reeksen, de overstekende dakrand en de rode baksteen terug te vinden. Het project bestaat uit twee vierlaagse delen met Haagse portieken en twee twee-laagse delen waar de parkeergarages zijn ondergebracht. Deze bouwdelen vormen samen met een bestaande school een gesloten bouwblok. In het binnengebied liggen school- en kindertuinen. De gevels van het project zijn zo ontworpen dat de lichttoetreding in de woningen maximaal is zonder dat de gevel haar zelfdragende karakter verliest. De penanten tussen de ramen zijn tot het constructieve minimum van 32 cm teruggebracht.