Het Funen Amsterdam

10 patiowoningen
1999-2007

Opdrachtgever: Heijmans IBC Vastgoed bv, Almere

Op een voormalig bedrijventerrein in Amsterdam-oost  zijn 10 woningen ondergebracht in een introvert bouwblok. Aangezien de woningen dicht op de omringende bebouwing staan is gekozen voor een patiowoning van drie verdiepingen. Er zijn drie basistypen ontworpen, de hoekwoning, de brede middenwoning en de langgerekte middenwoning.

De patiowoningen kenmerken zich door hun royale indelingen en de aanwezigheid van ruime vides. Aan dit unieke samenspel van licht en ruimte ontlenen de woningen hun karakteristieke uitstraling. De gevels, uitgevoerd in geprefabriceerd beton, zijn voorzien van verticale stalen draden waarlangs de beplanting omhoog wordt geleid en het dak is begroeid met mos. Het vormt een schil om het gebouw en pas daarbinnen ervaar je ruimtes met onverwachte lichtinval door middel van de patio’s.