Overhoeks Overhoeks tuinstad van de 21e eeuw

De Statendam Campus Overhoeks Amsterdam

108 woningen, parkeergarage en inrichting maaiveld
2013-2016

Opdrachtgever: Ymere Amsterdam

Het voormalige Shell-terrein is prachtig gelegen aan het IJ tegenover het Centraal Station. Het plan voorziet in een voor Amsterdam nieuw type woon- en werkmilieu in een zeer hoge dichtheid. Uniek is, dat ondanks de hoge dichtheid van 150 tot 200 woningen per hectare, het groene karakter de sfeer bepaalt. In plaats van de gebruikelijke bouwblokken is gekozen voor een opzet met grote woongebouwen die samen openbare stedenbouwkundige ruimtes en gemeenschappelijke binnen gebieden vormen. De schaal van deze woongebouwen ligt tussen die van het bouwblok en de stadsvilla in. Als referentie zijn residenties en woonhotels uit de jaren 30 gebruikt waarin appartementen met gemeenschappelijke voorzieningen zijn ondergebracht.

Het woongebouw van Geurst & Schulze architecten heeft een H-vormige plattegrond. Het negen lagen hoge bouwvolume bevat 108 appartementen, verdeeld over twee stijgpunten. De zuidelijke kop van het blok is gericht op het Schegpark met overhoeks zicht op het IJ en de noordelijke kop is gericht op een binnenstraat, die alleen voor langzaam verkeer toegankelijk is. De twee lange zijden zijn gericht op de groene binnenhoven.

Het blok kent een rijke plastiek met half verdiepte loggia’s en balkons. Naar boven toe trapt het blok over drie lagen terug met rondom grote dakterrassen. Deze plastiek wordt tot een eenheid gebonden door een helder gevel ritme, opgebouwd uit doorgaande horizontale gevelbanden in staand metselwerk en staande penanten in liggend metselwerk. Afhankelijk van de gevel oriëntatie is de onderlinge afstand van de penanten 2,7 of 5,4 meter; een heel of een half stramien. Het horizontale karakter dat op deze wijze ontstaat wordt verder versterkt door een over de volle omtrek van het blok omlopende aluminium profiel in het verlengde van de waterslagen onder de ramen.

Het groene karakter van het stedenbouwkundig plan wordt versterkt door verschillende groenoplossingen die in het gebouw zijn opgenomen. In de balkonhekken zijn geïntegreerde plantenbakken toegepast, ten behoeve van de klimplanten langs de binnengevels zijn verticale spankabels opgenomen en de dakterrassen zijn voorzien van boombakken.