CZAN M1 kavel Amsterdam

Woongebouw met 115 woningen, commerciële ruimte en parkeren
2009-2014

Opdrachtgever: De Nijs Project IV B.V., Warmenhuizen

Conform de opzet van het stedenbouwkundig plan van Sjoerd Soeters bestaat het plan uit een duidelijk afleesbare zeslaagse onderbouw met daarop een dertienlaagse toren. De onderbouw is verticaal geleed en heeft een licht gebogen, holle vorm. Gezamenlijk met de later te ontwikkelen buurblokken vormt deze onderbouw een uit afzonderlijke panden opgebouwd front naar het water van de toekomstige groene singel met dubbele bomenrij.

De pandsgewijze geleding van de onderbouw wordt gerealiseerd door een spel van horizontale banden en verticale penanten die of in architectonisch prefab beton of in metselwerk worden uitgevoerd. De panden krijgen hierdoor elk een eigen karakter. Dit effect wordt nog verder versterkt door hoogte sprongen die door het beurtelings naar voor of naar achter springen van de dakrand worden gerealiseerd. De onderbouw wordt gekenmerkt door een dubbelhoge plint waarin zich de entrees en een aantal commerciële ruimtes bevinden.

Het volume van de toren is zodanig geleed dat de verticaliteit zoveel mogelijk wordt versterkt. Daarnaast wordt in de materialisatie een met de onderbouw vergelijkbaar spel gespeeld, ditmaal met de horizontale gevelbanden. De prefab betonbanden hebben soms voorrang op de horizontale metselwerk penanten, worden er soms door onderbroken of worden soms juist volledig weggelaten. De toren verschiet daardoor naar boven toe van kleur en heeft van alle zijden een subtiel wisselend karakter.

Het plan omvat 115 woningen, waarvan 25 woningen in de sociale huur en 90 woningen in de vrije sector huur.