Boerhaavelaan Leiden

212 woningen nieuwbouw
2016-2022

Opdrachtgever: Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave Leiden

Het Boerhaavecomplex is een bijzonder complex uit de wederopbouwperiode. Het is een vroeg voorbeeld van een stedenbouwkundig ‘stempel’ als woonbuurt, dat in principe kon worden herhaald. Kenmerk van een stempel is een variatie in bewoners en woontypologie in een ruimtelijke eenheid en de vervlechting van openbare en collectieve ruimtes.
Aanvankelijk was het Boerhaavecomplex voorzien van een groot aantal gemeenschappelijke functies, waarvan nu nog slechts enkele verhuurbare ruimtes en een binnentuin resteren. De basisgedachte van het woonensemble voor de doelgroep van promovendi is nog steeds bruikbaar, maar het behoeft een aanpassing aan het huidige leefpatroon en een betere inpassing in de omgeving.

Het groene middengebied is de samenbindende ruimte van het ensemble, die zoveel mogelijk wordt geactiveerd. De galerijontsluiting is aan deze zijde gesitueerd, zodat elke bewoner het binnengebied passeert op weg naar de woning. De galerijen zijn tevens de gemeenschappelijke balkons met uitzicht op deze binnentuin. De begane grondwoningen hebben eveneens een directe relatie met de binnentuin.

De binnentuin wordt ingericht met verschillende themagebieden: een speeltuin, een bloementuin, een barbecueplek en een ligweide. De begane grond is voorzien van transparante entreehallen en een transparante fietsenbergingen met zicht op het binnengebied.

Aan weerszijde van de te renoveren hoogbouw zijn twee groene pleinen gesitueerd waar geparkeerd kan worden, maar waar ook ruimte is voor andere activiteiten. Rondom het blok wordt een haag geplaatst, als overgang naar de straat met een zitplek in de zon. Deze haag markeert ook de overgang tussen het woonensemble en de omgeving. In de haag worden bij de ingangen naar de binnentuin poortjes opgenomen.

Bij het gevelbeeld is enerzijds gestreefd naar een samenhang binnen het ensemble, dat in hetzelfde bouwvolume wordt opgetrokken als de voorgaande jaren ’60 bouw, en anderzijds een sterke binding met de rest van de buurt. Binnen het ensemble worden elementen gebruikt, die zowel in de te hoogbouw als bij de laagbouwblokken toepasbaar zijn, zoals de voor de wederopbouwperiode typerende vervlechting van horizontale vloerranden met baksteen invullingen en het gebruik van balustrades bij galerijen en Franse balkons.