Amstelkwartier Amsterdam

56 woningen met parkeergarage
2008-2013

Opdrachtgever: NL Development Den Haag, LSI-Projectinvestment Rotterdam

Het project Amstelkwartier maakt onderdeel uit van de transformatie van het bedrijvengebied Amstel Business Park tot een stedelijk gemengd woon-werkgebied. Centraal in het gebied loopt een brede straat, die de koppeling vormt tussen de buurt en de wijdere stadsomgeving. Voor de bebouwing langs deze straat zijn in het stedenbouwkundig plan een aantal specifieke bouwregels vastgelegd, die de basis vormen voor de geleding van het plan.

Het plan bestaat uit één bouwblok, dat is opgedeeld in drie delen en zich daardoor laat lezen als drie afzonderlijke panden. Door de uitwerking hebben de drie panden ieder een individueel karakter, maar zijn tegelijkertijd door hun materialisatie en detaillering duidelijk familie van elkaar. De verschillen worden gegenereerd door een verschillende uitwerking van de gevelplastiek.

Het linker deel van het bouwblok is zeven bouwlagen hoog en heeft een duidelijk verticaal karakter door de toepassing van de uitstekende penanten in de gevel. Het rechter deel van het bouwblok is eveneens zeven bouwlagen hoog en heeft een horizontaal karakter door het toepassen van doorlopende metselwerk borstweringen in combinatie met terug liggende penanten. Het lagere middelste deel vormt een intermediair door de verwevenheid van horizontaal en verticaal.

Ook typologisch is de driedeling in de uitwerking herkenbaar. De twee hoge bouwdelen hebben een vergelijkbare opbouw: een vier-laagse plint, bestaande uit twee gestapelde beneden- bovenwoningen en daarop drie bouwlagen met kleine studio’s in combinatie met een galerij ontsluiting. Het ertussen gelegen bouwdeel bestaat uit vijf naast elkaar gelegen herenhuizen met vier bouwlagen.