Struijckenkade Amsterdam

183 sociale- en 126 midden-huurwoningen
2021-

Opdrachtgever: Woningstichting Rochedale, Stadgenoot