Stadhoudersplantsoen Den Haag

28 woningen en parkeergarage
2015-2019

Opdrachtgever: Stadhoudersstaete BV Den Haag

Het Stadhoudersplantsoen ligt in de wijk Zorgvliet, dat In het verleden een landgoed was, dat rondom de boerderij van Jacob Cats lag. Na de wederopbouw verrezen er hoge langwerpige kantoorgebouwen, op basis van het stedenbouwkundig plan van Dudok.

Het appartementencomplex, dat gebouwd is op de parkeergarage van een voormalig politiebureau, sluit met zijn architectuur en bouwvolume aan op de gebouwen langs de President Kennedylaan. Het woongebouw telt acht verdiepingen, waarvan de bovenste twee lagen zijn vorm gegeven als set-back. De gevel kent een heldere opbouw van horizontale gevelbanden met verspringende balkons en een repetitie van smalle penanten. Het kleurgebruik is terughoudend met een lichtgrijze baksteen in combinatie met licht voegwerk. De horizontale gevelbanden worden gekenmerkt door blauw-grijs betonnen waterslagen en lateien.

De voortuin is een zorgvuldige overgang van openbaar naar privé. Door middel van hellingbanen langs de voortuinen wordt het hoogteverschil overbrugt tussen het trottoir en het niveau van de begane grond. De haagbeplanting rondom de terrassen aan de voorzijde en tuinen aan de achterzijde waarborgen de privacy van de bewoners.

De woningen zijn ontsloten door middel van een kern met trappenhuis en liften, die in het midden van het gebouw is gesitueerd. De begane grondwoningen, op de hoeken aan de voorzijde, zijn voorzien van een eigen voordeur met opgang aan de straat.