Bottelroosstraat Groningen

transformatie van 2 woongebouwen met 137 woningen
2023-

Opdrachtgever: Chr. Woningstichting Patrimonium