Nieuw elan voor sociale woningbouw

Middengebied fase 3 Kolenkitbuurt Amsterdam

25 appartementen en 62 eengezinswoningen
2016-2020

Opdrachtgever: Woningstichting Eigen Haard Amsterdam

De woonblokken Vasalis en Vinkenoog maken deel uit van het Middengebied van de Kolenkitbuurt. De blokken omsluiten een nieuw autovrij plein tussen de Akbarstraat en de Leeuwendalersweg. Het project sluit aan op de nieuwbouw langs het spoor, waarvoor wij eerder de twee blokken genaamd ‘de Titaan’ ontwierpen. De architectuur is geënt op de naoorlogse architectuur van de Kolenkitbuurt, in het bijzonder op het recent gerenoveerde complex ‘Nieuwe Akbar’ van de architecten Evers en Sarlemijn. Deze architectuur is voortgezet in het middengebied, zodat een wijk ontstaat met een duidelijk herkenbare sfeer.

De twee blokken Vasalis en Vinkenoog verschillen van lengte maar zijn nagenoeg gelijk in opzet en bestaan uit eengezinswoningen met op de koppen van het blok appartementen. Aan de hoofdstraten maken de gevels van de eengezinswoningen duidelijk onderdeel uit van de massa van het blok, aan de kleinschaliger binnenstraten zijn deze juist afzonderlijk afleesbaar.  Net als bij de Titaan is in het ontwerp gespeeld met twee kleuren baksteen, rood en geel. Zo ontstaan verschillende gevels die echter wel duidelijk familie van elkaar zijn.

Beeldbepalend voor het project is de overal toegepaste verticale raamopening met een karakteristiek raamkader. Waar bij de Titaan voor betonnen accenten is gekozen, is het kader hier opgebouwd uit een keramische waterslag en rollagen van metselwerk in een contrasterende kleur. De woningen aan de hoofdstraten hebben statige gevels van rode baksteen met details in gele baksteen en witte beton. In de binnenstraten verandert de sfeer doordat de hoofdkleur hier geel is en de gevels informeler van opzet zijn. Patronen van rood metselwerk geven een extra accent aan deze gevels, die zich tonen als een speciale ‘voering’ aan de binnenkant van het blok. Andere accenten zijn de speciaal ontworpen hekwerken, de ronde wanden bij de inrit naar het binnenterrein en de achthoekige betonnen kolommen bij de galerijen en de entreeluifels.