Mi Oso Amsterdam

84 appartementen en 42 grondgebonden woningen
2011-2020

Opdrachtgever: Era Contour, Eigen Haard

‘Mi oso’ betekent in het Surinaams letterlijk ‘Mijn huis’ (My House) omdat het project is geïnspireerd op de culturele achtergrond van deze grootste bevolkingsgroep in Amsterdam-Zuidoost, maar bestemd voor iedereen die graag in de buurt wil (blijven) wonen.

Het project bestaat enerzijds uit grondgebonden eengezinswoningen rond twee collectieve binnentuinen met een tropische invloeden en anderzijds uit gestapelde appartementen langs de Karspeldreef en de Groesbeekdreef.

Het project heeft een lange ontstaansgeschiedenis. Vanaf 2009 is er samen met de ontwikkelaar Era Contour en een bewonerspanel uit de buurt gewerkt aan het concept. Na eerdere studies naar meer exotische plattegronden is er gekozen voor een degelijke betaalbare Hollandse opzet om de risico’s van afzet in Zuidoost te beperken. Tenslotte is Eigen Haard bereid gevonden de sociale huurwoningen te exploiteren. De bewoners komen inmiddels uit alle windstreken en worden aangetrokken door de culturele mix van de architectuur, de grote overdekte buitenruimtes, de collectieve binnentuinen en het groene autovrije openbare gebied.

De rechthoekige locatie is van origine bestemd voor openbare voorzieningen en bestaat, behalve de toegevoegde woningen, uit een gymzaal, twee schoolgebouwen, een wijkcentrum en een kerk van de Evangelische Broedergemeente, een geloofsrichting die in Suriname veel navolgers kent. De woonblokken brengen structuur in het verrommeld gebied.

Doordat het verkeer rondom wordt geleid is de openbare ruimte in het gebied autovrij en bestaat uit voetpaden in het groen en wadi’s (ondiepe greppels) voor de waterbuffering. Bij de inrichting van het openbaar gebied is zoveel mogelijk aangesloten bij de tropische sfeer van de bebouwing.

Kenmerkend voor de grondgebonden koopwoningen zijn de witte gevels en de veranda’s. Het zijn elementen die de zon weren en het buitenleven stimuleren. Ze zijn typerend voor de architectuur in Paramaribo en andere voormalige koloniale steden zoals New Orleans. Net als in Paramaribo heeft de architectuur ook Hollandse invloeden, zoals de typologie van de huizen, de oranje pannen daken en de donkergroene kleuraccenten. Zo is er een menging ontstaan van verschillende culturele invloeden.

De gestapelde sociale woningen zijn bereikbaar via een galerij die ook als een veranda is vormgegeven met zitplekken. Aan de straatzijde hebben de woningen terrassen, grote balkons op hoge kolommen en een overstekend schuin dak. Ook hier is gekeken naar grotere gebouwen in Paramaribo, zoals scholen en ziekenhuizen, waar deze elementen karakteristiek zijn. De typologie van de galerijflat is echter weer typisch Hollands en sluit aan bij de lokale kenmerken van Zuidoost.