MeLeCo Den Haag

128 sociale- en 52 midddel dure huur- en 104 koopwoningen en parkeergarage
2022-

Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling