Louis Couperusstraat Amsterdam

44 woningen met maatschappelijke voorzieningen
2024-

Opdrachtgever: Stadgenoot Amsterdam