Kooiplein Leiden

34 grondgebonden woningen, 3 appartementen, commerciele ruimte en parkeergarage
2012-2018

Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed BV

Het plan deelgebied 4a maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling rondom het Kooiplein in Leiden. Het stedenbouwkundige plan en het dakpark zijn ontworpen door KCAP architecten uit Rotterdam.
Het gebied voor de herstructurering van het Kooiplein in Leiden vormt het toekomstige hart van Leiden Noord, met een wijkcentrum rondom een plein aan het water en een groene parkzone die de wijken ten noorden en zuiden van een belangrijke hoofdontsluiting verbindt.

Deelgebied 4a sluit enerzijds aan op het nieuwe wijkcentrum en anderzijds op eengezinswoningen van begin 19e eeuw. Het plan bevat een supermarkt, een openbare parkeergarage en 35 woningen. Door het aanpassen van het verkeersknooppunt loopt de Kooilaan op richting de Willem de Zwijgerlaan. Vanaf dit verhoogde knooppunt loopt een openbare dakpark over het dak van de supermarkt en de parkeergarage.
Aan het dakpark liggen 12 dakwoningen. De hoek van de Kooilaan en de Soestdijksekade wordt gemarkeerd door een karakteristiek torentje met 3 woningen en prachtig uitzicht. Aan de Soestdijksekade ligt de entree van de garage en is het dakpark bereikbaar via een brede trap met begroeiing. De garage wordt omsloten door 16 2-laagste woningen met kap en 4 statige ‘karakterwoningen’ met franse balkons. De architectuur in rode en gele baksteen sluit zowel aan bij de vooroorlogse bebouwing als bij de nieuwe bouwblokken rond ‘Het plein’.