Kindcentrum Diamant Den Haag Pasklaar: KC Diamant te bezichtigen

Kindcentrum Diamant Den Haag

Basisschool , kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en gymzaal
2018-2023

Opdrachtgever: Stichting Lucas Onderwijs Den Haag

Kindcentrum Diamant in Den Haag is multifunctionele accommodatie die huisvesting biedt aan twaalf groepen basisonderwijs, een peuterspeelzaal, twee groepen kinderdagopvang, twee groepen buitenschoolse opvang en een gymzaal voor het aangrenzende Diamant College. Het kindcentrum is gelegen in de groene wijk Mariahoeve tussen de Diamanthorst en het wijkpark de Horst.

Met het combineren van de verschillende instellingen wordt een passende samenwerkingsvorm gevonden voor een doorlopende ontwikkel- en leerlijn van 0-16 jaar.

Ontwerp voor de onderwijsvisie
De opgave was een ontwerp dat ruimte biedt voor de onderwijsvisie van opdrachtgever Stichting Lucas Onderwijs. Op Kindcentrum Diamant komen veel kinderen met verschillende cultuur- en taalachtergronden. Verschillen binnen de leerling groepen vragen om onderwijs dat afgestemd is op het niveau van de leerlingen. Daarom is de leeromgeving opgezet in domeinen in plaats van traditionele klaslokalen. Kinderen van verschillende leeftijden en leerkrachten vormen één groep binnen gemeenschappelijke leerruimten waarin verschillende manieren van leren mogelijk zijn. Elk domein werkt met kleine stamgroepen die samen kunnen komen in halfopen instructieruimtes.

 Doorlopende leerlijn
De nieuwbouw en het bestaande Diamant College hebben op elke verdieping een verbinding zodat niet alleen een doorlopende leerlijn van 0-12 jaar in de nieuwbouw mogelijk is. Ook de doorlopende lijn met het voortgezet onderwijs tot 16 jaar heeft hierdoor vorm gekregen.

Open structuur
Voor deze onderwijsbenadering is een vrij indeelbare plattegrond gekozen die past bij een open structuur van leerpleinen. Het toepassen van een stalen skeletstructuur maakt een vrij indeelbare plattegrond mogelijk en draagt daarmee bij aan de open structuur van de leerpleinen. De gesloten functies als sanitair en bergingen zijn als aparte units ontworpen en strategisch in de plattegrond geplaatst om de leerpleinen van een functionele barrière te voorzien. Het op Japanse inrichting geïnspireerde materiaalgebruik voor het interieur kenmerkt zich door blank houten afwerkingen met akoestische eigenschappen, transparante glazen puien, behang met natuurlijke motieven en vrij hangende wandstukken die de ruimtelijke werking benadrukken.

Verbinding en flexibiliteit
De centrale speelhal in het hart van de school heeft een vide die de fysieke en visuele verbinding vormt tussen de verschillende domeinen. Daklichten in deze ruimte brengen extra lichttoetreding in het de kern van het gebouw. De trappen in het verlengde van de hoofdentree vormen de hoofdverbinding tussen de verschillende verdiepingen.

Het optillen van de gymzaal maakt meer onderwijsfuncties op de begane grond mogelijk en geeft een open karakter in de plint. De verlaagde speelzone en muzieklokaal onder de gymzaal zijn multifunctioneel te gebruiken. De mobiele wand tussen de twee lokalen kan geopend worden ten behoeven van een kleine theateropstelling.

De gevel wordt gekenmerkt door open en gesloten metselvlakken in een heldere ritmiek. De visueel zware schijven van geel-brons genuanceerde gevelsteen worden beëindigd met horizontale betonnen banden en luifels. De betonbanden van de nieuwbouw en het Diamantcollege lopen visueel door en dragen bij aan zorgvuldige aansluiting tussen de twee gebouwen. De openingen tussen de penanten zijn ingevuld met houten kozijnen en bijzonder metselwerkverbanden.

Samenhang tussen buitenruimte en gebouw
De luifels aan de dakrand zorgen voor overdekte speelruimte en geven nadruk aan de gebouwentrees. De afstemming van de speelzones op de positie van de luifels en het aftrappende gebouwvolume waarborgt de samenhang tussen de buitenruimte en het gebouw. Om op het beperkte grondstuk zo veel mogelijk speelruimte rondom de school te realiseren is de school zo compact mogelijk ontworpen. Aan de zuidzijde gaat het speelplein drempelloos over in wijkpark de Horst waardoor leren en spelen van en met de natuur onderdeel wordt van de totale beleving van het schoolplein. De volwassen bomen en heesters rondom het plein zorgen voor het groene karakter. Voor de gevel is een groenzone opgenomen met beplanting. Zo kunnen klimplanten de gevels begroeien waardoor het schoolplein straks alzijdig groen wordt begrensd. De verharde speelzones zijn onderling met elkaar verbonden door het gebruik van doorlopende paden.

Duurzaam, flexibel en toekomstgericht 
Het beperken en vermijden van onnodig energiegebruik heeft met het oog op de BENG-eisen prioriteit gekregen. Het gebouw heeft daarom zoveel mogelijk de juiste oriëntatie, een schil met hoge isolatiewaarde, voldoende massa en volume en dringt voldoende daglicht tot diep in het gebouw. In alle ontwerpbeslissingen is uitgegaan van duurzaam en degelijk materiaalgebruik. Dit uit zich in slimme dimensionering, geprefabriceerde materialen, duurzame materialen met een lange levensduur, gerecycled materiaal en materialen die na sloop hergebruikt kunnen worden. Het gebouw moet een voorbeeldfunctie zijn voor de kinderen en andere bezoekers, zodat zij ervaren dat het een duurzame omgeving is.

Het gebouw is in staat om verschillende werkvormen te faciliteren en is flexibel genoeg om zich te kunnen aanpassen aan ontwikkelingen in de toekomst. Alle ruimten kunnen zo flexibel mogelijk benut worden door gebruikers. De constructie en techniek zijn voorbereid op wijzigingen die eenvoudig en met minimale overlast zijn door te voeren.

Voor het beheer zijn de installaties eenvoudig in gebruik. Zo kan de gebruiker temperatuur, ventilatie, daglichttoetreding en verlichting zoveel mogelijk individueel beïnvloeden. De installaties zijn ontworpen tot een integraal, energiezuinig, zo duurzaam mogelijk en exploitatie technisch gezond en betaalbaar gebouw.