Karspelhof fase 2B Amsterdam

150 grondgebonden woningen
2015-2018

Opdrachtgever: Synchroon BV Zoetermeer

Het project met 150 eengezinswoningen is gelegen in Amsterdam-Zuidoost en vormt de voortzetting van een reeds gerealiseerd woonwijk van Office WinHov architecten. Het plan sluit in volume en materialisatie sterk aan bij de reeds gerealiseerde bebouwing en vormt daarmee een hechte eenheid. Conform het tuinstad idee ontstaat een architectuur waar het totaalbeeld van de straat domineert boven de individuele woning. De eenheid van de straat wordt bewerkstelligd door een sterk gevelvlak met raam en deuropeningen, dat rondom een homogeen karakter heeft. Tegelijkertijd worden, zonder de eenheid van de straat te verbreken, diverse middelen ingezet om een rijk en gevarieerd straatbeeld te bewerkstelligen. Dit gebeurt door een afwisselend gevelsilhouet van twee en drie verdiepingen. Daarnaast worden raamlijsten en dakranden in natuursteen toegepast, die met hun schijnbaar willekeurig patroon het straatbeeld verder verlevendigen.

Ook groen wordt ingezet om het straatbeeld te veraangenamen. Rondom alle blokken wordt een verhoogde plantenbak gerealiseerd die voor een groene afzoming van de gevels zorgt. Deze plantenbak maakt integraal onderdeel uit van de architectuur van de gevel en wordt in dezelfde natuursteen uitgevoerd als de dakranden en raam omlijstingen. Niet alleen de margezone, maar ook alle hekwerken, Franse balkons, erkers en dakterrassen, dragen bij aan het groene karakter van het plan. De hekwerken zijn zodanig vorm gegeven, met naar buiten geknikte balusters, dat overal langs de rand plantenbakken kunnen worden geplaatst. Tenslotte speelt groen een belangrijke rol in de beëindiging van de gevel. Pergola’s boven de aan straat gelegen dakterrassen kunnen begroeien met allerhande klimplanten, om zo ook aan het gevelsilhouet een groen karakter te geven.