Halter Sluisdijk Den Helder

8 appartementen, 6 woningen met daktuin en commerciële ruimte in de plint
2014-2018

Opdrachtgever: Woningstichting Den Helder

Het wooncomplex ‘De Hofdame’ maakt onderdeel uit van een grootschalige herstructurering van het centrum van Den Helder. De Beatrixstraat is een stadsdoorbraak die mogelijk is geworden na de bombardementen van de Tweede Wereldoorlog. Deze straat verbindt het station met de scheepsreparatiewerf Willemsoord. De straat had oorspronkelijk typische kenmerken van de moderne wederopbouwperiode. Door het stedenbouwkundig plan van West 8 is de schaal van de voetganger weer voelbaar en het verblijfsklimaat verbeterd door een straatprofiel met een brede middenzone met bomen en terrassen.

De Hofdame is gerealiseerd tussen de Beatrixstraat en de parkeergarage aan de Sluisdijkstraat. De straatwand is getransformeerd met gebouwen die een ambachtelijke detaillering kennen en pandsgewijs van opzet zijn en daardoor aansluiten op de maat en schaal van de omliggende bebouwing. Het ensemble omvat vier winkelpanden met erboven zes woningen en acht appartementen. Het appartementengebouw staat op de zichtas van de Keizerstraat. Een efficiënte ontsluitingsstructuur met twee stijgpunten geeft toegang tot een daktuin boven de winkels, die de woningen ontsluit. De doorgang naar de parkeergarage Sluisdijk is vormgegeven als een verbijzonderde diagonale steeg. De verschillende panden hebben allen een hoogwaardige detaillering van metselwerk in combinatie met beton en natuursteen, diepe negges en etalage achtige puien. De achterzijde van het wooncomplex kent dezelfde hoogwaardige baksteen detaillering als aan de voorzijde.