Dintelstraat Den Helder

Transformatie/upgrading van 34 seniorenwoningen
2023-

Opdrachtgever: Woningstichting Den Helder