AZC Den Helder

Asielzoekerscentrum met voorzieningen
2021-

Opdrachtgever: COA