805 Nut en aangenaam vallen samen bij De Sportmotor

MFSA De Sportmotor Rotterdam

Sporthal met 4 multifunctionele zalen en sportondersteunende faciliteiten
2012-2015

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

De nieuwbouw van de sportaccommodatie staat in een gebied dat vrijwel geheel wordt herontwikkeld. De wijdere omgeving wordt gekenmerkt door architectuur uit de wederopbouwperiode.

Stedenbouwkundig is aan de belangrijkste ontsluitingsweg een hoogte gevraagd van vijftien meter. Om deze hoogte te kunnen realiseren worden de sportfuncties gestapeld en blijft er ruimte op het kavel beschikbaar voor een voorplein. Er ontstaat zo een ruim entreegebied dat ook door omwonenden gebruikt kan worden voor sport, spel en recreatie. Een deel van het voorplein is tevens beschikbaar voor eventuele latere uitbreidingen.

De accommodatie omvat een gymzaal, fitnessruimte en zorgvoorziening op de begane grond, diverse sport-ondersteunende faciliteiten op de eerste verdieping en een wedstrijdhal met horecavoorziening op de tweede verdieping. De begane grond, verdieping en de wedstrijdhal kunnen afzonderlijk van elkaar worden gebruikt in bijvoorbeeld avonduren of weekend. De wedstrijdhal op de verdieping is tevens bruikbaar als ruimte voor buurtactiviteiten.

In de architectuur wordt aansluiting gezocht bij het naastgelegen gebouw uit de wederopbouwperiode. De plint wordt overwegend uitgevoerd met metalen puien en glas. De opbouw bestaat uit metselwerk met een baksteenmotief met reliëf waardoor extra diepte in de gevel ontstaat. In het interieur is de betonnen constructie in het zicht gelaten en ingevuld met akoestische houten panelen.