Follies Floriade Zoetermeer

3 follies voor de Floriade
1989

Opdrachtgever: NAi Rotterdam in het kader van de Biënnale Jonge Nederlandse Architecten 1989

Op het talud van een singel in het Floriadepark zijn drie follies ontworpen die uiterlijk eenvoudig van vorm zijn en inwendig een labyrintische ruimteopbouw kennen. Doordat de opgave in feite geen functie voorschreef is het ontwerp een onderzoek naar de universele waarden binnen de architectuur. Het is een studie naar een driedimensionaal maatsysteem waarin wanden, vloeren, trappen, deuren en ramen aan elkaar gerelateerd zijn. Nadat dit systeem bepaald is kan zowel in vorm als ruimte oneindig gevarieerd worden.