Ypenburg ‘Singels’ Deelplan 5

Stedenbouwkundig plan en supervisie voor 761 woningen, school, bedrijfsruimte, parkeergarage en een park
1997-2001

Opdrachtgever: Amstelland Vastgoed Rotterdam

Bij het ontwerp van deze woonbuurt voor 770 woningen is een studie gedaan naar wat het begrip stedelijkheid betekent  voor een woonbuurt op een Vinex-lokatie. Met behulp van de begrippen stedebouwkundige typologie, dichtheid en complexiteit is een buurt ontworpen met een groot stedelijk karakter.

Het plan bestaat uit een negental bouwblokken met daarin een aantal hoven. De buurt wordt doorsneden door een laan en midden in de buurt ligt een plantsoen. De verschillende categorieën woningen zijn per straat zoveel mogelijk gemengd. De grootste architectonische eenheid is vier tot zes woningen. Op de hoeken van de bouwblokken zijn soms kleine appartementengebouwen gesitueerd en aan de westzijde is tegenover het winkelcentrum een concentratie van gestapelde woningen.