Transvaal Den Haag

Stedenbouwkundig plan en supervisie
2000-2002

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag, Staedion Den Haag

In de wijk Transvaal worden in de komende jaren circa 3000 sociale huurwoningen gesloopt en vervangen door middeldure en dure koop- en huurwoningen. Voor deze wijk is een stedenbouwkundig plan gemaakt met architectonische randvoorwaarden voor de te ontwikkelen nieuwbouwlocaties.

De wijk is verdeeld in een aantal sfeergebieden met ieder hun eigen uitwerking naar straatprofiel en woningtypen. Het plan beoogt de wijk te vernieuwen zonder een nieuwe tweedeling in de wijk te veroorzaken tussen oud- en nieuw, door de nieuwbouw zorgvuldig te integreren in de bestaande wijk.