Sterrenkwartier Spijkenisse

Stedenbouwkundige studie
2014- heden

Opdrachtgever: Maasdelta Groep, Spijkenisse

De ambitie is om een stedenbouwkundig kader te bieden waarbinnen met respect voor de bestaande ruimtelijke opzet, een meer afwisselend woningaanbod geboden kan worden. De bestaande hoofdstructuur met geclusterde bebouwing rondom de zes entreehoven met parkeerterrein blijft daarbij gehandhaafd. Daarnaast biedt het voorgestelde plan ruimte aan aanvullende laagbouw in de tussenruimtes.

Het plan voor het Sterrenkwartier omvat vier verschillende woonmilieus met bebouwing. De gebouwen vormen samen een herkenbare eenheid; een samenhangend ensemble in kleur, materiaal en gevelritme. Dit geldt zowel voor de onderlinge samenhang tussen de nieuwe bouwblokken als voor de samenhang tussen nieuw en bestaand.