Punt Schippersbuurt Rotterdam

Masterplan en supervisie
2003-2006

Opdrachtgever: Com Wonen Rotterdam

De Rotterdamse wijk Bospolder is een wijk uit het begin van de vorige eeuw. De opgave bestond uit het maken van een stedenbouwkundig plan, waarin nieuwe elementen binnen de bestaande structuur worden ingevoegd. Door de ontwikkeling van een groot park aan de zuidzijde was hier de mogelijkheid om nieuwe appartementen te ontwikkelen met een oriëntatie op het park. Tussen deze appartementengebouwen zijn gemeenschappelijke tuinen gesitueerd die de wand langs het park een zekere transparantie geven. Achter deze parkwand is een bouwblok gesitueerd met een mediterraan karakter. Zowel in architectuur als typologie is hier inspiratie gezocht in het karakter van mediterrane steden met het doel beter aan te sluiten bij de wensen van nieuwe bevolkingsgroepen, zowel van Nederlandse als niet-Nederlandse afkomst. Het masterplan vormt de leidraad voor de planontwikkeling van bouwplannen die gefaseerd door verschillende architecten zullen worden ontworpen.