Orthen-Links ‘s-Hertogenbosch

Stedenbouwkundig plan
2009-2015

Opdrachtgever: Gemeente 's-Hertogenbosch

De woonbuurt Orthen-Links is één van de aandachtsgebieden in het kader van het Grotestedenbeleid. De ambitie is om met een doelgerichte aanpak de wijk leefbaar te houden. Voor Orthen-Links betekent dit een grondige wijkvernieuwing met vervangende nieuwbouw en transformatie van het openbaar gebied.

De ambitie en sfeer die het plan voor ogen heeft is die van een kleinschalig woonmilieu dat nauw aansluit op de sfeer en materialisatie van Orthen en het historische dijklint. Daarmee wordt de eenduidigheid van de bestaande wijk doorbroken en vervangen door een meer gevarieerde en rijkere woonomgeving. De nieuwbouw is eigentijds, maar dient qua maat, schaal en detaillering aan te sluiten bij het karakter van de bestaande bebouwing en het historische lint. De karakteristieke Orthense Donk, die de centrale ontmoetingsruimte van de woonwijk vormt, is in de nieuwe opzet meer dan verdubbeld en vergroend. Hierdoor krijgt het nieuwe Orthen-Links een meer groen en open karakter, waar de meeste woningen vrij zicht op een open groene ruimte hebben.

De openbare ruimte is integraal ontworpen met bijzondere aandacht voor bomen, hagen, erfafscheidingen, materialisatie en een Brabantse stoep als overgang tussen woning en trottoir. Stedenbouwkundig sluit het plan in grote lijnen aan bij de oorspronkelijke structuur. Er zijn een aantal ingrepen gedaan om de knelpunten in de bestaande structuur op te lossen en te zorgen voor een heldere structuur met een open en groene leefomgeving.