Herinneringspark 2014-2018

Studieopdracht voor de conceptuele uitwerking van een geïntegreerd en omvattend cultuurhistorisch project in de frontstreek (Westhoek)
2010-2011

Opdrachtgever: Departement internationaal Vlaanderen, Projectsecretariaat ‘100 jaar Groote Oorlog (2014-2018)’

In het vooruitzicht van de honderdste verjaardag van de Groote Oorlog is door de Vlaamse regering de ontwerpwedstrijd ‘Herinneringspark 2014-2018’ uitgeschreven. Het Herinneringspark strekt zich uit over de hele voormalige oorlogsfront in de Westhoek. In het Herinneringspark zal de nadruk liggen op het landschap als samenbindend element van alle oorlogsrelicten.

Winnaar van de prijsvraag is de tijdelijke vereniging Park 14-18 onder leiding van Geurst & Schulze architecten met de teamleden: Lodewijk Baljon landschapsarchitecten, Terenja van Dijk (scenografe), Jan de Graaf (stedenbouwkundige), Johan Meire (antropoloog), Pieter Uyttenhove (hoogleraar stedenbouw Universiteit van Gent).

Er is een eenvoudig, maar krachtig concept uitgewerkt: aan de hand van belangrijke landschappelijke plekken wordt het verhaal van oorlog en landschap verteld. Er is gekozen voor een realistische aanpak waarbij rekening is gehouden met de planologische context, de bestaande infrastructuur en de eigenheid van de verschillende plekken. Bestaande sites en tracés worden hergebruikt of verbeterd. Bovendien worden met dit project ook verbindingen gemaakt met de ruimere omgeving en het hinterland van de frontzone.