Campus Overhoeks Amsterdam-Noord

Stedenbouwkundig plan en supervisie
2003-2015

Opdrachtgever: ING Real Estate Development, Den Haag

Het voormalige Shell-terrein is prachtige gelegen aan het IJ tegenover het Centraal Station. Het plan voorziet in een voor Amsterdam nieuw type woon- en werkmilieu in een zeer hoge dichtheid. Uniek is dat ondanks de hoge dichtheid van 150 tot 200 woningen per hectare het groene karakter de sfeer bepaalt. In plaats van de gebruikelijke bouwblokken is gekozen voor een opzet met grote gebouwen die samen openbare stedenbouwkundige ruimtes en gemeenschappelijke binnengebieden vormen. De schaal van de gebouwen ligt tussen die van het bouwblok en de stadsvilla in. Als referentie zijn residenties en woonhotels uit de jaren 30 gebruikt waarin appartementen met gemeenschappelijke voorzieningen zijn ondergebracht. Ook kan de woon- en werkfunctie per gebouw worden uitgewisseld.