Bospolder Tussendijken Rotterdam

Stedenbouwkundig plan
2008

Opdrachtgever: Proper-Stok Groep BV, Com Wonen Rotterdam

Bospolder-Tussendijken is een stedelijke en levendige woonwijk met circa 13.200 inwoners en kent een groot aantal verschillende culturen. In het gebied zijn veel voorzieningen, waaronder winkelvoorzieningen, scholen en het wijkvoorzieningencentrum “Pier 80”. Tweemaal per week wordt er de grootste multiculturele warenmarkt van Nederland gehouden.

Het stedenbouwkundige plan levert input voor de integrale Gebiedsvisie Bospolder Tussendijken. Het uiteindelijk doel is om de ruimtelijke en functionele condities te schetsen op basis waarvan Bospolder Tussendijken zich kan ontwikkelen tot een wijk met een beter imago en een betere woon- en werkomgeving met een duurzaam karakter.

De essentie van het plan is als volgt te karakteriseren:

-Toevoegen van een nieuw hart aan de wijk

-Versterken van de stedenbouwkundige structuur

-Verbeteren en vergroenen van de openbare ruimte.

-Verbeteren van het woonklimaat door toevoeging van nieuwe woonmilieus en differentiatie van het woningaanbod

-Versterken voorzieningenstructuur

-Verbeteren van de verkeersstructuur en parkeervoorzieningen