Binnenstad en Sluispolder-West Maassluis

Stedenbouwkundige verkenning
2010-2014

Opdrachtgever: Samenwerkingsverband Maasdelta en Gemeente Maassluis

Sluispolder-West, grenzend aan de binnenstad van Maassluis, is een woonwijk gebouwd in de jaren vijftig en zestig die destijds voorzag in de naoorlogse woning­behoefte. De afgelopen jaren is de leefbaarheid in de wijk en verhuurbaarheid van de woningen flink teruggelopen. Doelstelling is een transformatie waarbij bestaande kwaliteiten worden versterkt en een duurzaam leefmilieu wordt gerealiseerd. Onder meer door sloop van verouderde woningen en nieuwbouw. Daarbij worden meer woningen gesloopt dan gebouwd. De te slopen woningen zijn overwegend portiek etage appartementen terwijl de nieuwe woningen overwegend grondge­bonden zullen zijn.

Het stedenbouwkundig plan geeft richting aan deze transformatie. Het richting­gevend beeld hierbij is dat van het tuindorp. Een wijk die de intimiteit en identiteit van het dorp combineert met een ruime, groene, opzet en ambachtelijke, hoog­waardige architectuur.