Samenwerking en participatie

We streven een integrale werkwijze na waarin functie, techniek en esthetiek in het ontwerpproces vanaf het begin met elkaar in verband worden gebracht. We werken vanaf de start van een project in ontwerpteams met ontwerpers, technische en financiële specialisten onder leiding van een ervaren projectarchitect. Verder betrekken we gebruikers zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces, zodat het ontwerp zo veel mogelijk toegesneden wordt op hun welbevinden. De interactie van de verschillende betrokkenen leidt tot innovatieve en duurzame oplossingen gebaseerd op kennis, kunde en creativiteit. Integrale kwaliteit vereist goed overleg met alle partijen, wederzijds vertrouwen en gezamenlijk gedragen doelstellingen. Wij zien de architect als spil in dit proces en als verantwoordelijke voor deze kwaliteit vanaf het ontwerp tot en met de realisatie. Om deze kwaliteit te waarborgen evalueren we ons eigen werk samen met de opdrachtgevers en gebruikers.