NL EN


Werkenlijst Scholen
 • Basisschool De Ark Den Haag

  Basisschool met 21 lokalen

  Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden, Den Haag

 • Basisschool De Ark Den Haag

  Uitbreiding school met klaslokalen en kantoorruimte

  Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden, Den Haag

 • Basisschool De Kriek Schaarbeek

  Nederlandstalige school en sporthal

  Gemeente Schaarbeek, Brussel

 • Basisschool Groenlaar Niel, België

  12 klassige basisschool voor buitengewoon onderwijs

  GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel

 • Basisschool Land van Nu Deurne/Antwerpen

  Lagere school en kleuteronderwijs, multifunctioneel cluster met turnzaal en polyvalente ruimten

  AG VESPA Antwerpen

 • Brede school De Globetrotter Rotterdam

  Basischool, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, naschoolse opvang en sporthal

  Proper-Stok Groep BV, Rotterdam

 • Christelijk Lyceum Molenhuispad Delft

  Uitbreiding lyceum met 19 lokalen, technasium en auditorium

  Stichting Christelijk Onderwijs Delft, Christelijk Lyceum Delft

 • Comeniusschool Den Haag

  8 klassige basisschool met speellokaal en voorschool

  Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden Den Haag

 • Escamp Carré, Escamplaan Den Haag

  2 basisscholen, bso, kinderdagcentrum, wijkcentrum, Clubgebouw Ready en 50 appartementen met parkeergarage

  Openbaar Onderwijs Den Haag, Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden, Vestia en Dienst OCW gemeente Den Haag

 • GVBS De Wijngaard Veerle, België

  Vrije basisschool met 4 klassen, refter, turnzaal en kleedruimten

  AG Real Estate Brussel

 • GVKS/ GVLS Virgo Maria Merksem, België

  Vrije kleuterschool met 9 klassen en vrije lagere school met 3 klassen

  AG Real Estate Brussel

 • IKC ‘De Vijf Sterren’ Amsterdam

  20 klassige basisschool met voorschool, buitenschoolse opvang, gymzaal, welzijn- en zorgvoorzieningen en buitenspeelruimte

  Rochdale Projectontwikkeling, Amsterdam

 • J.C. Pleijsierschool Den Haag

  20 klassige ZMOK-school met 2 gymzalen

  J.C.Pleijsierschool, Den Haag

 • Kindercluster De Oase Utrecht

  25 klassige basisschool, buitenschoolse opvang, peutercentrum en gymzaal

  Stichting Protestants Christelijk Onderwijs, Utrecht

 • PC Basisschool Prinsehaghe Den Haag

  13 klassige school met voorschool, gymzaal en naschoolse opvang

  Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden, Den Haag

 • Schakelschool Kuringen, België

  11 klassige basisschool

  AG Real Estate Brussel

 • VBS De Vlinder Baarle-Hertog, België

  Vrije Basisschool met 7 kleuterklassen, 12 klassen lagere school, turnzaal

  AG Real Estate Brussel

 • VTI Roeselare, België

  Vrij technisch instituut met 6 klassen secundair onderwijs, schoolrestaurant met grootkeuken, studiezaal en aula

  AG Real Estate Brussel

 • ZoWe Verpleegkunde Brugge, België

  Hogere beroepsopleiding voor verpleegkunde met 28 lokalen, praktijklab en open leercentrum

  AG Real Estate Brussel