Cookie- en Privacyverklaring

Cookie- en Privacyverklaring

  1. Over ons

Geurst & Schulze architecten B.V.
Kranenburgweg 136
2583 ER Den Haag

KvK 27159074
www.geurst-schulze.nl

Voor vragen of een Verzoek indienen:
E: info@geurst-schulze.nl
T: +31 (0)70 3650 948

  1. Persoonsgegevens

Geurst & Schulze architecten B.V. verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze website geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plug-ins.

  1. Doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG  en UAVG mogen en voor de volgende doeleinden:
 
Contact
Als u contact met ons heeft opgenomen, per telefoon of e-mail, dan hebben we van u gegevens ontvangen. Deze verwerken wij om te kunnen reageren op uw bericht aan ons.
Geurst & Schulze architecten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
om contact met u op te nemen, telefonisch of per e-mail, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Geurst & Schulze architecten B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het doel waarvoor deze gegevens verstrekt zijn dan wel op grond van de wet is vereist.

  1. Delen van persoonsgegevens met derden

Geurst & Schulze architecten B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met alle verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

  1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Geurst & Schulze architecten B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Gegevensoverdraagbaarheid
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van u beschikken, in een gestructureerde, gangbare machinaal leesbare vorm te ontvangen naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@geurst-schulze.nl.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Geurst & Schulze architecten B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  1. Beveiliging persoonsgegevens

Geurst & Schulze architecten B.V. neemt de bescherming van uw persoons gegevens serieus.

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

  1. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat bij het eerste bezoek aan deze website door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Google Analytics

Geurst & Schulze architecten B.V. gebruikt alleen Google Analytics, een analytische cookie die geen inbreuk maakt op uw privacy. Hierdoor weten wij hoe onze bezoekers de website gebruiken en kunnen wij gebruik van onze website optimaliseren. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. Wij hebben alle gegevens geanonimiseerd.

Uitschakelen en verwijderen

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Links

Op onze website kunt u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten onze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

  1. Wijzigingen

Mocht Geurst & Schulze architecten B.V. veranderingen aanbrengen in het beleid ten aanzien van privacy en informatiebewaking dan hoort u dat te weten. Veranderingen hieromtrent maken wij kenbaar op deze pagina. (Cookie- en Privacyverklaring)