VTI Roeselare, België

Vrij Technisch Instituut met secundair onderwijs, schoolrestaurant met grootkeuken, studiezaal en aula
2012-2017

Opdrachtgever: AG Real Estate Brussel

In de directe nabijheid van het centrum en de Grote Markt van Roeselare bevindt zich de project site als onderdeel van een groot complex van onderwijsgebouwen. Het gehele programma is georganiseerd rondom het grotendeels dubbel hoge restaurant. Door het omlopende balkon en de grote podiumtrap krijgt de ruimte de allure van een theater. De hoge ruimte verbindt alle functies en vormt een centrale ruimte voor de gehele school.

De nieuwe foyer aan de Leenstraat vormt de centrale entree die via een royale trap de koppeling legt tussen de begane grond en de onderwijs ruimten op de verdieping. Tevens vormt deze foyer een directe koppeling tussen de straat en het achter liggende plein.

Het hoofdvolume van de school wordt gevormd door drie parallelle gelijkvormige beuken die worden beëindigd door een sheddak met glas op het noorden. Hierdoor is tot diep in het gebouw overvloedig daglicht aanwezig. De centrale beuk vormt het dubbel hoge atrium, het hart van de school. De twee buitenste beuken bevatten op de verdieping de onderwijs lokalen, de aula, het muzieklokaal en het examen lokaal.

De noordgevel aan de Leenstraat is voorzien van een dubbel hoge arcade. Deze arcade vormt een overgang tussen de openbare ruimte en de nieuwbouw. De gevels zijn overwegend open uitgevoerd; de dichte delen worden uitgevoerd in een combinatie van architectonisch beton, met een warme, zandsteenkleurige uitstraling en metselwerk om aansluiting te zoeken bij de uitstraling van de bestaande gebouwen in de omgeving.

Groen vormt een essentieel onderdeel van de buitenruimte, vooral aan de oostkant van de site. Door de ingrepen in het complex en een zo compact gebouw te ontwerpen, blijft er ook in de nieuwe situatie veel buitenruimte voor de leerlingen. De bestaande bomen geven de locatie karakter. De groene omgeving wordt in de lokalen voelbaar gemaakt door grote vensters.