IKC “De Vijf Sterren” Amsterdam

20 klassige basisschool, voorschool, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf, gymzaal, kindergezondheidscentrum en buitenspeelruimte met beheerde natuurspeeltuin
2009-2014

Opdrachtgever: Rochdale Projectontwikkeling, Amsterdam

Het Integraal KinderCentrum ‘De Vijf Sterren’ is een brede school in het herstructureringsgebied Amsterdam-Noord. Het functionele programma omvat een basisschool met twintig klassen, gymzaal met was- en kleedruimten, speellokaal, kinderdagverblijf, voorschool en naschoolse opvang, een kindergezondheidscentrum met fysiotherapie, tandzorg en logopedie en een ruimte voor de speeltuinbeheerder. Het schoolplein is gecombineerd met een beheerde natuurspeeltuin.

De centrale hal, die ook ’s avonds en in het weekend toegang verschaft tot de gymzaal en het kindergezondheidscentrum, vormt de hoofdentree voor alle gebruikers van het gebouw. Aan deze centrale hal ligt ook het verdiepte speellokaal. Door middel van een flexibele panelenwand kunnen het speellokaal en de centrale hal als één ruimte functioneren voor bijvoorbeeld toneelvoorstellingen of binnenspeelplaats, maar is het ook mogelijk om het speellokaal af te sluiten. De onderwijslokalen zijn in clusters van vier aan een brede gangzone gepositioneerd, zodat door het openen van de onderlinge vouw- en schuifwanden één groot leerplein ontstaat. Tevens bestaat de mogelijkheid de lokalen paarsgewijs met elkaar te verbinden.

Het interieur heeft een kindvriendelijk karakter door warme kleuren op de vloeren en wanden toe te passen, praktische houten lambriseringen aan te brengen en kozijnen op de schaal van zowel het kind als volwassenen af te stemmen. Het interieur is in de basis rustig en licht. De lichte wanden en plafonds, grote ramen ten behoeve van daglicht toetreding en zowel direct als indirect kunstlicht dragen hieraan bij. Het gebouw heeft een vriendelijke en uitnodigende uitstraling door het toepassen van lichte materialen. De gevel bestaat uit licht gekleurd metselwerk in combinatie met witte kozijnen. De grote gevelvlakken worden verlevendigd door het toepassen van een metselwerkpatroon in reliëf.

De buitenruimte functioneert zowel als schoolplein en speeltuin en is nadrukkelijk bedoeld om ook buiten schooltijd te worden gebruikt door de buurtbewoners. De hoogteverschillen in de buitenruimte zorgen voor de natuurlijke aanleidingen voor sport en spel.