GVKS/GVLS Virgo Maria Merksem, België

Vrije kleuterschool met 9 klassen en 3 klassige vrije lagere school
2012-2017

Opdrachtgever: AG Real Estate Brussel

De architectuur van het schoolgebouw is geïnspireerd op de verdedigingswerken die vroeger op de locatie waren gelegen. De nieuwbouw is daarom uitgevoerd met schuin hellende gemetselde gevels. De toegangen tot het gebouw zijn herkenbare uitsnedes in het gemetselde hoofdvolume. De vorm van de plattegrond komt voort uit het beschikbare, glooiende terrein en kent een niet-orthogonale hoofdopzet met een schuin aflopend dak.

Op de begane grond vormt de centraal gelegen dubbelhoge polyvalente ruimte een beeldbepalend onderdeel van het gebouw. Het vormt het hart van de school waaromheen de verschillende clusters met klaslokalen zijn gesitueerd. De clusters worden gevormd door twee of drie klaslokalen en een gemeenschappelijke gangzone, die als leerruimte kan worden ingezet. In het schoolgebouw zijn ook een slaaplokaal, directieruimte, leraarskamer en zorglokalen opgenomen.

Het schoolgebouw heeft aan de noordzijde één bouwlaag en aan de zuidzijde twee bouwlagen. Het schuin aflopende dak zorgt voor klaslokalen met een variabele hoogte.
Het ontwerp van het maaiveld is integraal meegenomen. Aan de noordzijde van het gebouw zijn voor de kleuterklassen private tuintjes gesitueerd. Aan de zuidzijde ligt een grote groenzone met het speelterrein.