GVBS De Wijngaard Veerle, België

Vrije basisschool met 4 klaslokalen, refter, turnzaal en kleedruimten
2012-2016

Opdrachtgever: AG Real Estate Brussel

Naast de kerk van Veerle is het bestaande schoolgebouw van ‘De Wijngaard’ vervangen voor nieuwbouw. Het bestaande schoolgebouw, een gemeentelijk monument, verkeerde in dermate slechte staat dat renovatie niet mogelijk was. Ook de achter het monumentale schoolgebouw liggende bouwdelen zijn vervangen door nieuwbouw.

Het volume van de nieuwbouw is vrijwel gelijk in contour en bouwhoogte aan de gesloopte bestaande bebouwing. Op de begane grond zijn het refter en de turnzaal met was- en kleedruimten ondergebracht. De vier klaslokalen zijn op de verdieping gesitueerd.

Het nieuwe schoolgebouw is net als het gesloopte gebouw uitgevoerd in oranjerood metselwerk met lichte voegen op een hardstenen plint met een pannendak aan de voorzijde en platte daken aan de achterzijde. De entree aan het Veerledorp geeft toegang tot het gebouw en deze is duidelijk herkenbaar door de grote entreepui met bijbehorende omlijsting in hardsteen.