827 Christelijk Lyceum Delft oogt als werkgebouw

Christelijk Lyceum Molenhuispad Delft

Uitbreiding lyceum met 19 lokalen, technasium en auditorium
2014-2016

Opdrachtgever: Stichting Christelijk Onderwijs Delft, Christelijk Lyceum Delft

Het project behelst de nieuwbouw van een Technasium met leslokalen als uitbreiding van het aanwezige onderwijsgebouw. In het Technasium worden creatieve vakken aangeboden als Handvaardigheid, Onderzoek & Ontwerp, Tekenen en Techniek. Deze creatieve werkplaats is in één grote ruimte gesitueerd op de begane grond. Op de twee erboven gelegen verdiepingen zijn reguliere leslokalen ondergebracht.

Het ontwerp voorziet in maximale licht- en luchttoetreding in het gebouw. Alle lokalen zijn voorzien van te openen ramen. Via luchtzakken wordt verse lucht de verblijfsruimtes ingeblazen. In het hart van het gebouw komt veel daglicht binnen door dakopeningen. Tussen de verdiepingen zijn ruimtelijke verbindingen aanwezig als vides en een podiumtrap die een belangrijke bijdrage leveren aan de verblijfskwaliteit.

De achtergrond van het onderwijs is aangegrepen om het gebouw vorm te geven. De technische opbouw van het gebouw is daarom zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt. Prefab betonelementen voor het skelet en de gevel bepalen in grote mate het beeld van het interieur. Blank gelakt hout is toegepast voor de lokaaltoegangen. De rode bakstenen gevels zijn voorzien van prefab beton waterslagen en horizontale cordonlijsten.